Projekty vznikající v rámci spolupráce uskupení neziskových organizací City Bound Europe Network.

CityBound Network_pic


City Bound Europe Network

 

„City Bound Europe Network“ je síť neziskových organizací vytvořená za společným účelem, kterým je upevňování evropské společnosti.

Členské organizace spojuje jedna, všem společná věc, a to i přesto, že se jedná o organizace z různých koutů Evropy a s různorodým zaměřením. Tím, co všechny členské organizace spojuje, je pocit sounáležitosti v rámci Evropského občanství.

Zakládajícím členem byla v roce 2011 německá organizace Fahrten Ferne Abenteuer. Zeměmi, které se od té doby připojily, jsou Polsko, Itálie, Španělsko, Česká republika, Rumunsko, Velká Británie a Řecko.

Dlouhodobým záměrem všech těchto organizací je podpora evropských hodnot pomocí velkého množství „City Bound“ výměn mládeže po celé Evropě.

Mezi hlavní záměry patří například podpora občanské participace a dobrovolnictví, příslušnosti k evropské společnosti, podněcování tolerance a solidarity či hledání univerzálních hodnot společných všem evropským národům, přičemž je zkušeností a poznávání dosahováno pomocí zážitkové pedagogiky a metod neformálního vzdělávání.

Každým rokem se snažíme více promýšlet taktiku, jak dále rozvíjet strategie a cíle Networku a jak je naplňovat, jakým způsobem zlepšovat trénink našich vedoucích a jaké inovace přinést do samotných City Bound výměn mládeže, které jsou pro náš Network tím nejdůležitějším. Poslední takové setkání se konalo v únoru letošního roku (2015), kde mimo jiné byla vypracována Charta Networku, kterou si v originálním znění můžete stáhnout na odkazu níže.

 

CityBound Europe CHARTA

Dále se můžete skrze následující odkaz podívat na oficiální stránky Networku v angličtině.  http://citybound.try-net.de/

Pro lepší pochopení akcí City Bound byla společnými silami partnerů vytvořena příručka viz http://tmel.me/handbook_ENG .

Copyright © 2013 Tmelnik.cz