a3_164410

Výměny mládeže jsou určeny mladým lidem ve věku 13 – 17 let, ale zúčastnit se výměny může i člověk starší.

Jak?

Staňte se jedním z našich vedoucích a pomáhejte nám budovat a tvořit to, pro co byl Network založen! 


 

ÚČASTNÍK

   – obecné informace pro výměny mládeže City Bound


 

Kdo se může stát účastníkem?

Účastníkem se může stát každá dívka nebo chlapec ve věku 13-17 let s alespoň základní znalostí anglického jazyka a ochotou poznávat kulturu a vrstevníky z ostatních evropských zemí, který projeví dostatečnou motivaci se projektu účastnit.

Jak se přihlásit?

  • Zájemce musí nejdříve vyplnit předběžnou internetovou přihlášku. Odkaz na ní je vždy k nalezení v době registrace u příslušného projektu – viz sekce Projekty 2015 – Účastník.
  • Následně bude zájemce kontaktován prostřednictvím e-mailu ohledně jeho přijetí či nepřijetí na projekt.
  • V případě, že byl zájemce na projekt vybrán, bude mu k vyplnění zaslána závazná přihláška na projekt a podrobné informace o projektu v podobě účastnických infopacků.
  • Spolu s vyplněním závazné přihlášky bude zájemce požádán o zaplacení účastnického poplatku, který zahrnuje vše potřebné (od cestovních nákladů, přes poplatek organizátorům, po pojištění). Výše účastnického poplatku se liší v závislosti na daném projektu.
  • Na místě a čase odjezdu se domluvíte s našimi školenými vedoucími, kteří se v průběhu projektu o vše potřebné postarají a také Vás budou provázet programem.

Dojmy některých účastníků z minulých projektů:

 „Velice se mi líbil Citybound v Berlíně, protože jsem měl příležitost se seznámit s překrásným hlavním městem formou městských her s mými mezinárodními přáteli.“  Nico z Německa

 

Citybound Constanza byl skvělou příležitostí užít si dny na pláži a získat tolik nových úžasných přátel!“ Adrian ze Španělska

 

Video ze City Boundu v Praze z roku 2013 

Vedoucí


Kdo se může stát vedoucím?

Vedoucím může být pouze osoba starší 18 let. Podmínkou je motivace a chuť pro práci s mládeží a ochota se učit novým věcem, nejen v rámci neformálního vzdělávání a různých forem zážitkové pedagogiky.

Nutnou podmínkou je znalost anglického jazyka na komunikatovní úrovní – především mluveného projevu pro bezproblémovou komunikaci s partnery i účastníky.

Další nutnou podmínkou je pak účast na jednom z připravovaných tréninkových kurzů, kde zájemce získá širší přehled o Networku, jeho činnosti, aktivitách neformálního vzdělávání a metodologii ABL (Advanture Based Learning activities), která je pro jednotlivé aktivity v projektech City Bound klíčová.

Pro přehled o jednotlivých projektech pro vedoucí (tréninkových kurzech) pro rok 2015 naleznete v sekci Projekty 2015 – Leader.

Pro lepší představu o roli vedoucího byl vypracován GUIDELINE FOR LEADERS. 

Kontakt:

Pro více informací neváhejte kontaktovat Jakuba Michala / kuba@tmelnik.cz / +420 721 836 266.

Copyright © 2013 Tmelnik.cz