Hry bez hranic za hranicemi ČR, které posunou hranice tvých schopností. Jsi na hraně?

Tmelník zajišťuje pro mladé lidi od 13 let (nejen) z Mělníka různé aktivity v zahraničí. Tyto aktivity jsou pořádány ve spolupráci s našimi zahraničními partnery a probíhají převážně v rámci grantového programu EU s názvem Mládež v Akci. Proto jsou finančně nenáročné a dostupné každému (účastník platí jen 30% jízdného ve většině případů, vše ostatní – jídlo, ubytování, program, atd. je hrazeno z EU).

Výměny mládeže

Tzv. výměny mládeže jsou taková mezinárodní setkání mladých lidí od 13 let. Je to týden v zahraničí plný zážitků, kamarádů, aktivit, tvořivosti, zábavy, diskusí a učení se jeden od druhého. Každá výměna mládeže má zvolené nějaké jedno hlavní téma (např. sport, výtvarno, hudba, tance, digitální média, demokracie, volba povolání,…) a má stanovenou konkrétní věkovou skupinu. Takže když si dobře vybereš, budeš mít jistotu, že se na místě setkáš s mladými lidmi z různých zemí, kteří však jsou stejně staří a mají podobné zájmy jako ty. A to je přece bezva. Na každý takový „zahraniční tábor“ jede 5-7 účastníků z každé země, která se zrovna účastní (celkem tedy cca 20-40 účastníků). Každou národní skupinku (tedy i naše Tmelničáky) doprovází nějaký „vedoucí“ či spíše koordinátor, který je starší 18 let a má již s těmito akcemi nějaké zkušenosti. Pokud ostatní účastníci neovládají dobře cizí jazyk (většinou AJ), není to vůbec problém, protože vedoucí rozhodně jazyky ovládá a účastníkům tedy může cokoli tlumočit.

Training Courses

Na podobném principu fungují také trainingy. Ty jsou však spíše pro ty starší z Vás (cca od 18 let). Horní věková hranice není stanovena a zúčastnit se může každý, kdo nějakým způsobem funguje mezi mladými lidmi, nicméně většinou jsou účastnici ve věku 18 – 30 let. Zde se již také přadpokládá, že účastníci ovládají cizí jazyk alespoň na základní komunikativní úrovni. Opět je zvoleno nějaké hlavní téma, ale zde bývá výrazně odborněji zaměřeno a také program je méně o hrách a více o tom, že si účastníci rozvíjejí své schopnosti a kompetence v určité oblasti (příklady témat: podnikání, leadership, project management, udržitelný rozvoj, participace, sociální integrace, aj.). Ale rozhodně to není žádná nalejvárna, i v tomto případě jde o „školu hrou“ a hlavně o to, navázat nové kontakty, přátelství a užít si spoustu srandy.

Evropská dobrovolná služba (EDS)

A pro ty z Vás, komu týden či dva v zahraničí nestačí, je tu EDSka. To je taková jakoby stáž, kdy jsi 2 – 12 měsíců v zahraničí v nějaké organizaci zaměstnán na konkrétním projektu, který si předem vybereš. Ubytování, stravu a jízdné máš opět zadarmo, ale navíc taky máš zajištěn jazykový kurz a dostáváš kapesné.

Vybírame a zařizujeme pro Vás i další podobné projekty, do kterých se budete moc přihlásit. Přivítame v této věci také Vaši pomoc! Rádi bychom např. věděli, jaká témata a destinace jsou pro Vás nejatraktivnější, tak nám pište buďto pod tento text do komentářů nebo příma na email info@tmelnik.cz. A pomoct můžete i jinak, moc to přivítáme, možností je spousta! Ozvěte se nám a domluvíme se.

Podpořte Tmelník, třeba i malou pomocí.

Copyright © 2013 Tmelnik.cz